חדר  103 סוויטה 

מחיר עבור שעתיים ראשונות 300 ש"ח , כל שעה נוספת 100 ש"ח

לוקסור חדרים להשכרה לפי שעה
לוקסור חדרים להשכרה לפי שעה
לוקסור חדרים להשכרה לפי שעה
לוקסור חדרים להשכרה לפי שעה
לוקסור חדרים להשכרה לפי שעה
לוקסור חדרים להשכרה לפי שעה
לוקסור חדרים להשכרה לפי שעה

300 ש"ח

לוקסו חדרים להשכרה לפי שעה

 חדר  104 סוויטה 

מחיר עבור שעתיים ראשונות 300 ש"ח , כל שעה נוספת 100 ש"ח

לוקסור חדרים להשכרה לפי שעה
לוקסור חדרים להשכרה לפי שעה
לוקסור חדרים להשכרה לפי שעה
לוקסור חדרים להשכרה לפי שעה
לוקסור חדרים להשכרה לפי שעה
לוקסור חדרים להשכרה לפי שעה
לוקסור חדרים להשכרה לפי שעה

300 ש"ח

לוקסו חדרים להשכרה לפי שעה

חדר   108 מיני סוויטה

מחיר עבור שעתיים ראשונות 150 ש"ח , כל שעה נוספת 30 ש"ח

לוקסור חדרים להשכרה לפי שעה
לוקסור חדרים להשכרה לפי שעה
לוקסור חדרים להשכרה לפי שעה
לוקסור חדרים להשכרה לפי שעה
לוקסור חדרים להשכרה לפי שעה
לוקסור חדרים להשכרה לפי שעה
לוקסור חדרים להשכרה לפי שעה

150 ש"ח

לוקסו חדרים להשכרה לפי שעה

חדר   109  סוויטה

מחיר עבור שעתיים ראשונות 300 ש"ח , כל שעה נוספת 100 ש"ח

לוקסור חדרים להשכרה לפי שעה
לוקסור חדרים להשכרה לפי שעה
לוקסור חדרים להשכרה לפי שעה
לוקסור חדרים להשכרה לפי שעה
לוקסור חדרים להשכרה לפי שעה
לוקסור חדרים להשכרה לפי שעה
לוקסור חדרים להשכרה לפי שעה

300 ש"ח

השכרת חרים לפי שעה