מחירון לוקסור

מחיר

...150 שח

...300 שח

...300 שח

...150 שח

...150 שח

...130 שח

...300 שח

...100 שח

...130 שח

...100 שח

...130 שח

...130 שח

...130 שח

...100 שח

...100 שח

...100 שח

מס חדר

110

111

114

118

חדר לוקסור

חדר לוקסור

חדר לוקסור

חדר לוקסור

לוקסור השכרת חדרים
לוקסור השכרת חדרים
לוקסור השכרת חדרים
לוקסור השכרת חדרים
לוקסור השכרת חדרים
לוקסור השכרת חדרים
לוקסור השכרת חדרים
לוקסור השכרת חדרים
לוקסור השכרת חדרים
לוקסור השכרת חדרים
לוקסור השכרת חדרים
לוקסור השכרת חדרים
לוקסור השכרת חדרים
לוקסור השכרת חדרים
לוקסור השכרת חדרים
לוקסור השכרת חדרים